REACH

REACH is de Europese verordening inzake chemische stoffen. De Engelse afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen (REACH). REACH moet onze kennis over de inherente risico’s van chemische stoffen aanscherpen zodat we ze in alle veiligheid kunnen gebruiken.

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.