Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Onzichtbare risico’s opsporen

Heel wat ongevallen verlopen om allerlei redenen via een niet geïdentificeerd scenario. Ook onzichtbaarheid is een van die redenen. Zo blijven er gevaren buiten de inventarisatie en is er dus onbeheerst risico.

Hier liggen kansen voor de veiligheidsprofessional. Die staat immers voor de opgave om alle denkbare ongevalsscenario's in beeld te krijgen en daar dan preventieve maatregelen tegen te nemen. Gelukkig zijn risico’s door onzichtbaarheid goed op te sporen. De auteurs zochten het uit.  

Veiligheidsnieuws 220, september 2023

Laatst gewijzigd

5/09/2023