Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Afval- en materialen handboek: dé gids voor duurzaam afvalbeheer

Een goed sorteerplan gaat gepaard met sorteerinstructies, signalisatie en sorteeropleidingen.

  • Concrete sorteerinstructies maken duidelijk welke materialen onder welke fractie vallen.
  • Duidelijke signalisatie duidt aan waar men materialen kan inzamelen en in welk recipiënt men het kan achterlaten.
  • Herhaaldelijke sorteeropleidingen bieden woord en uitleg bij de verwachte bronsortering. Deze trainingen dienen ook voldoende praktisch te zijn.
  • Sorteeroefeningen met eigen afvalstromen bieden altijd goede inzichten.
  • Sorteerproeven op het restafval kunnen ogen doen openen en prioriteiten duidelijk stellen.

De wetgeving, het afvalbeleid, de inventaris, het sorteerplan, de sorteerinstructies en -middelen kunnen uiteindelijk worden vastgelegd in een allesomvattend afval- en materialenhandboek, dé gids voor een duurzaam afval- en materialenbeheer.

Veiligheidsnieuws 220, september 2023

Laatst gewijzigd

18/09/2023