Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

De resultaten van de grote veiligheids- en welzijnsenquête (deel 2)

De wereld van veiligheid en welzijn is continu in verandering. In deze snel veranderende wereld is het niet altijd duidelijk wat de belangrijkste trends, uitdagingen en toekomstperspectieven zijn. Om hiervan een beeld te krijgen, heeft Universiteit Antwerpen een grootschalige vragenlijst afgenomen over veiligheids- en welzijnstrends. In dit artikel komen de uitdagingen voor de toekomst van het beroep als veiligheids- en welzijnsdeskundige en trends in de arbeidswereld aan bod. Overige resultaten zijn terug te vinden in de vorige en de volgende editie van Veiligheidsnieuws.