Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Hoe worden we samen 100?

Onze levensverwachting blijft voorspoedig stijgen. In Europa is deze sinds 1960 met 8 jaar toegenomen en zal ze de komende jaren nog verder aangroeien. De vergrijzing heeft echter op economisch en sociaal-maatschappelijk vlak ingrijpende gevolgen. De noodzaak tot langer werken is er één van. De werkgever en de personeelsdienst (met aan het hoofd de HR-manager) vervullen een belangrijke rol bij het langer en anders werken. Sluiten wij als preventieadviseurs hierop aan of blijven wij ‘veilig’ aan de zijlijn staan?