Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Een haalbare risicoanalyse voor een elektrische laagspanningsinstallatie

Werkgevers zijn verplicht om op hun elektrische installaties een risicoanalyse uit te voeren en aan te passen aan de regelgeving van het Koninklijk besluit van 4 december 2012 (boek III, titel 2 van de codex) betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaats.