Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Anders omgaan met regenwater wettelijk verplicht (deel 2)

In de vorige editie van Veiligheidsnieuws werd een overzicht gegeven van enkele relevante beleidsmaatregelen die in het Vlaamse Gewest gelden voor de lozing van niet verontreinigd hemelwater. In deze bijdrage komt de buffering met vertraagde afvoer aan bod, evenals enkele preventieve maatregelen. Tot slot wordt ook de lozing van verontreinigd hemelwater besproken. In dit geval moet het hemelwater immers als bedrijfsafvalwater worden beschouwd waardoor andere lozingseisen van toepassing zijn.

Laatst gewijzigd

12/06/2020