Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Anders omgaan met regenwater wettelijk verplicht (deel 1)

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van enkele relevante beleidsmaatregelen die in het Vlaamse Gewest gelden voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater. Daarbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan de verplichtingen inzake buffering en infiltratie. In een volgende bijdrage zal ook de buffering met vertraagde afvoer aan bod komen, evenals enkele preventieve maatregelen. Tot slot zal ook de lozing van verontreinigd hemelwater worden toegelicht.