Documenten

Templates, VIK's, checklists, eindwerken, presentaties, brochures, ...
Er zijn 40 resultaten
Titel Type Thema Gewijzigd op Oplopend sorteren Downloads Download
In een advies stelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) dat er meer aandacht moet zijn voor de mentale gezondheid in de aanpak van de crisis. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd voor de…
Document Psychosociale aspecten, Alcohol, medicatie en drugs, Stress en burn-out, Coronavirus Covid-19 23-03-2021 9
Het beroepsgeheim van de PAPS dient het openbaar belang. Dit betekent dat het een cruciaal element vormt voor onze maatschappelijke ordening.

Elke vraag hierover moet beantwoord…
Document Psychosociale aspecten 18-03-2021 13
Powerpoint presentatie bij het webinar over de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur psychosociale aspecten en het beroepsgeheim (de krachtlijnen van een blijvend fundament van de…
Presentatie Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW) 04-03-2021 46
What Stimulates or Prevents Managers to Strive for a High Psychosocial Safety Climate?
Masterproef aangeboden tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen,…
Eindwerk Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten 04-03-2021 31
PsyHealth worXs! is een gratis online cursus die preventieadviseurs, leidinggevenden en HR-managers ondersteunt bij het voorkomen van werkstress bij werknemers en het creëren van een goede en…
Video Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Stress en burn-out 12-11-2020 19
Deze whitepaper bevat een 8-stappenplan om de productiviteit op de werkplek te optimaliseren.
- Hoe minimaliseer je weerstand bij medewerkers?
- Welke mogelijkheden zijn er,…
Whitepaper Gezondheid, Gezondheidspromotie, Ziekteverzuim en re-integratie, Psychosociale aspecten, Ziekteverzuim en re-integratie 18-09-2020 31
FOD WASO maakte een overzicht van de meest gestelde vragen omtrent psychosociale risico's op het werk.

- Mag de preventieadviseur ook vertrouwenspersoon zijn?
- Is…
Document Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW) 15-09-2020 101
Deze webinar is gemaakt als ondersteuning voor het personeel van alle zorginstellingen (medewerkers, HR, diensthoofden, management, psychosociale hulpverleners, etc). De context van Covid-19 is…
Video Psychosociale aspecten, Stress en burn-out, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 14-09-2020 22
Prebes projectgroep documenten
Naar aanleiding van de huidige Covid 19 pandemie is telewerk meer standaard dan uitzondering.
Op welke zaken dien ik te letten bij thuiswerk?
Gebruik deze checklist
Bron:…
Document Sector, Algemeen, Gezondheid, Psychosociale aspecten, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Ergonomie, Beeldschermwerk, Telewerk, Arbeidsveiligheid 07-09-2020 848
Psychosociaal welzijn op het werk is een actueel onderwerp, zowel binnen de Welzijnswet als op de werkvloer. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hierop in te zetten, maar zijn zich hier niet…
Document Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten 28-08-2020 84
Deze brochure bevat informatie die je kan helpen wanneer iemand om wie je geeft een zelfmoordpoging ondernomen heeft, of kenbaar maakt dat hij – opnieuw – suïcidaal is. Deze brochure kwam tot…
Document Psychosociale aspecten, Schokkende gebeurtenissen 25-08-2020 16
Inschatten van het risico van suïcidaal gedrag is één van de moeilijkste opdrachten voor hulpverleners. Deze multidisciplinaire richtlijn detectie en behandeling van suïcidaal gedrag werd…
Document Psychosociale aspecten, Schokkende gebeurtenissen 25-08-2020 8
De toolkit suïcidepreventie interventie en postventie op de werkvloer werd in het kader van het Europese project Euregenas en bevat meer informatie over de 4 strategieën voor suïcidepreventie op…
Document Psychosociale aspecten, Schokkende gebeurtenissen 25-08-2020 26
Vlaams Actieplan voor de preventie van zelfdoding 2012-2020
Trefwoord: zelfdoding/suïcide/zelfmoord
Document Psychosociale aspecten, Schokkende gebeurtenissen 25-08-2020 11
Informatie, tips en handvatten voor werkgevers en collega’s die te maken krijgen met een zelfdoding.
Trefwoord: zelfdoding/suïcide/zelfmoord
Brochure Psychosociale aspecten, Schokkende gebeurtenissen 25-08-2020 19
Een schokkende gebeurtenis: wat nu? Bron: Rode Kruis, 2018.
Brochure Psychosociale aspecten, Schokkende gebeurtenissen 09-06-2020 24
Toelichting Coprev bij het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk.
Bron: Coprev, 2014
Document Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten 29-05-2020 14
Stress onder de werknemers(Cegelec, 2009)
Document Psychosociale aspecten, Stress en burn-out 27-05-2020 59
Richtlijn laag risico gebruik voor mannen en vrouwen
Document Psychosociale aspecten, Alcohol, medicatie en drugs 20-05-2020 11
Leidraad voor het opzetten van een preventief alcohol en drugbeleid in de onderneming (NAR)
Document Psychosociale aspecten, Alcohol, medicatie en drugs 20-05-2020 39
Voorbeeld van een mogelijke beleidsverklaring alcohol en drugs (fase 1)
Document Psychosociale aspecten, Alcohol, medicatie en drugs 20-05-2020 33
Handleiding voor een preventiebeleid op het werk (FOD WASO, 2017)
Document Psychosociale aspecten, Alcohol, medicatie en drugs 20-05-2020 59
Informatiedossier Geweld door derden op het werk (SERV, 2012).
Document Psychosociale aspecten, Agressie 20-05-2020 88
Wat doe je na een schokkende gebeurtenis op het werk? Checklist voor werknemers, collega’s en leidinggevenden
Checklist Psychosociale aspecten, Schokkende gebeurtenissen 20-05-2020 30
Memorie van toelichting bij wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale…
Document Psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW) 20-05-2020 19

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!