Advies HGR: mentale gezondheid tijdens de crisis (2021)

In een advies stelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) dat er meer aandacht moet zijn voor de mentale gezondheid in de aanpak van de crisis. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd voor de preventiediensten..

Mentale gezondheid en covid-19: onrust regeert
Her en der verschijnen er alarmerende berichten over het mentale welzijn van de bevolking. In mei 2020 kwam de Hoge Gezondheidsraad (HGR) al met een eerste advies naar buiten over de mentale impact van de coronapandemie op de algemene bevolking, inclusief gezondheidswerkers en kwetsbare groepen.

Sindsdien zijn er in België heel wat studies opgezet om beter rekening te kunnen houden met de mentale impact van de crisis. De groep Geestelijke Gezondheid van de HGR houdt een dynamische inventaris bij van de beschikbare nationale gegevens en werkt deze op regelmatige basis bij (Belgian Mental Health Data Repository).

Een blik op het terrein
Aan de hand van de Delphi-methode ging de HGR in gesprek met 149 professionals, waaronder geestelijke gezondheidszorgmedewerkers, vrije beroepsbeoefenaars, directeurs en coördinatoren van verzorgingshuizen en -netwerken, onderzoekers, academici en mensen die betrokken zijn bij welzijn op het werk, en met 46 patiënten en mantelzorgers.

7 aandachtspunten
Uit de enquête kwamen 7 aandachtspunten naar voor.

De HGR werkte in het advies ook een aantal verbeterpunten uit:
- Zorg voor meer erkenning voor geestelijke gezondheid en steun voor de sector
- Ontwikkel een efficiënte en geharmoniseerde communicatiestrategie
- Maak van werken een hefboom voor het mentaal welzijn, ondersteund door de preventiediensten

De bestaande structuren dienen volgens de HGR ingezet te worden bij het voorkomen en opsporen van mentale gezondheidsproblemen op de werkplek. De ervaring uit eerdere crisissen leert dat dergelijke investeringen het herstel van de werkgelegenheid ten goede komen bij afloop van de crisis. De HGR ziet hierin een belangrijke rol voor de preventiediensten.

Dit herziene advies dat de HGR recent uitbracht bevat een update op basis van deze database, de internationale literatuur en de resultaten van een Delphi-studie.

Bron: Hoge Gezondheidsraad, 2021

Laatst gewijzigd

23/03/2021
32 keer gedownload

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €85 per jaar.