Eindwerk: Het nieuwe werken, ook bij Q8? (Winnaar Prebes Award 2022, niveau 1)

Eindwerk: Het nieuwe werken, ook bij Q8?
Een onderzoek naar de werkbeleving in een experimentele kantooromgeving
Thesis Aman Elarbi, Universiteit Antwerpen
Winnaar Prebes Award 2022, niveau 1

Q8 experimenteerde met een activity-based workplace (ABW) als nieuw kantoorconcept. Een vleugel van de huidige hoofdzetel werd verbouwd en ingericht volgens de ABW-principes, waar ca. 20 werknemers zich vestigden.
Dit werk onderzoekt of de ABW een betere werkplek biedt aan het personeel en hen de mogelijkheid biedt hun werk op een meer efficiënte en aangename manier uit te voeren dan in een open kantoorplan. 
Het experiment bleek niet zonder succes. Sterker zelfs: de deelnemers gaven aan veel tevredener te zijn met de ABW dan met het open kantoorplan, en dat voor alle thema’s. Er waren signalen dat de tevredenheid op enkele vlakken werd vertekend, vooral door het ontbreken van geluidsisolatie en een (bewust gekozen) onderbezetting van de verdieping. Het is belangrijk om een vervolgstudie uit te voeren om het verschil in tevredenheid ook na langere tijd te bevestigen bij een hogere bezettingsgraad.

237 keer gedownload

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.