Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Voor jou samengevat: van veiligheid naar veiligheidskunde

Hoe ontstaan ongevallen en rampen? Hoe heeft de kennis daarover zich ontwikkeld? En hoe is deze kennis te gebruiken om ze te voorkomen? Dit boek behandelt de kennisontwikkeling over ongevallen en hun preventie van de laatste 150 jaar. De afgelopen eeuw is de veiligheid sterk verbeterd. De verbeteringen zijn mede te danken aan een beter begrip van de ongevalsprocessen.