Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Psychosociale aspecten in de kijker

De aandacht voor psychosociale thema’s groeit, in onze samenleving in het algemeen, en in onze organisaties in het bijzonder. Er vond de afgelopen jaren een verschuiving plaats van het enge begrip veiligheid naar het brede begrip welzijn. Hierbij is preventie van een louter technische discipline geëvolueerd naar een multidisciplinair beroep waarin het psychosociale een belangrijke rol speelt. In dit artikel worden belangrijke trends en evoluties op vlak van psychosociale aspecten besproken.

Laatst gewijzigd

19/10/2021