Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Corona crisis en de impact op de preventieadviseur

Om de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus en de hierdoor veroorzaakte infectieziekte COVID-19 te vertragen, heeft de Belgische overheid verschillende maatregelen opgelegd. De bedrijven moeten hierdoor stappen nemen om aan de opgelegde voorwaarden te voldoen en hun personeel te beschermen. Hier blijkt het soms moeilijk om adequaat te reageren en ook om het hoofd koel te houden. Zowel de interne preventiedienst als de arbeidsartsen spelen een cruciale rol om een adequate en proportionele aanpak te bevorderen.