Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Veiligheid meten en verbeteren via indicatoren

Indicatoren kunnen informatie geven over de kwaliteit van de veiligheid binnen het bedrijf, zowel op het vlak van arbeidsveiligheid als van procesveiligheid. Ze geven ook aan hoe deze kwaliteit kan verbeterd worden Het opstellen en gebruiken van indicatoren is echter niet zo eenvoudig. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste indicatoren opstelt, aangepast aan de specifieke context van je bedrijf? In dit artikel wordt een stappenplan besproken voor het opstellen en evalueren van
indicatoren.