Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Eindwerk: Risicofactoren en preventiemaatregelen olieraffinaderij

De Prebes Awards worden ieder jaar uitgereikt aan de studenten die een bijzonder en verdienstelijk eindwerk maakten in het kader van de opleiding veiligheidskunde tot preventieadviseur niveau 1 of 2 en de basisopleiding veiligheid. In dit artikel kan je een samenvatting lezen van het werk van Pieter Geysen (niveau 1) over de risicofactoren en preventiemaatregelen inzake de betrouwbaarheid van productieoperatoren in een olieraffinaderij.