Frequentie- en ernstgraden arbeidsongevallen

De frequentiegraad is de verhouding van het totale aantal ongevallen met de dood of een volledige ongeschiktheid van ten minste een dag tot gevolg, de dag van het ongeval niet meegerekend, tot het aantal uren blootstelling aan het risico, vermenigvuldigd met 1 000 000. De werkelijke ernstgraad is de verhouding van het aantal werkelijk verloren kalenderdagen ingevolge arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats), tot het aantal uren blootstelling aan het risico, vermenigvuldigd met 1 000.

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.