Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Artificiële intelligentie en big data in het veiligheidsdomein

Artificiële intelligentie (AI) en big data zijn de ‘hype’-fase voorbij. De ontwikkelingen in deze domeinen zijn ‘here to stay’ en ook de veiligheidssector kan hier de vruchten van plukken.
Hoewel evenzeer belangrijk, wordt nog al te vaak stilgestaan bij en geschreven over de risico’s en bedreigingen van deze ontwikkelingen. In deze bijdrage wensen we daarom juist in te gaan op de opportuniteiten en staan we stil bij enkele (mogelijke) toepassingen van AI en big data in het veiligheidsdomein. Daarbij hebben we aandacht voor toepassingen in zowel het safety- als het securitydomein.