Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Maatwerkbedrijven

Het welzijn van elke werknemer is een basiswaarde voor maatwerkbedrijven (de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen). Dit vertaalt zich in de diverse waarden die worden nagestreefd: respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, duurzaamheid, integriteit en samenwerking. Een positieve, actieve en participatieve inzet van directie, hiërarchische lijn en doelgroep werknemers zijn een onvoorwaardelijke attitude met het oog op het bereiken van een continue verbetering van eenieders welzijn.