Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

De juiste PBM kiezen? Géén evidentie!

Iedereen die meedraait in de wondere wereld van de PBM’s zal het kunnen beamen: het is voor veel gebruikers niet evident om zonder de juiste begeleiding de juiste PBM te kiezen! Evenmin is het voor de preventieadviseur makkelijk om in het overaanbod op de markt te gaan grasduinen en er zeker van te zijn dat alle mogelijke oplossingen op een bepaald moment ook op tafel liggen. PBM’s zijn er immers om de restrisico’s op te vangen en jammer genoeg is er nog heel wat werk aan de winkel op het gebied van informatie en sensibilisering.