Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Zo krijgt gehoorschade geen kans

Terwijl de volksgezondheid er in het algemeen op vooruit gaat, gaat de gehoorkwaliteit er op achteruit, vooral bij jongeren. Uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat 360 miljoen jongeren tussen 12 en 35 jaar kampen met onherstelbare gehoorschade. Daarnaast lopen nog 1,1 miljard andere jongeren hetzelfde risico. Een van de oorzaken is de toegenomen beschikbaarheid van mp3, iPod en smartphones waardoor het mogelijk wordt om steeds vaker naar steeds luidere muziek te luisteren. Ook het geluidsniveau in discotheken of op muziekfestivals en sportevenementen doet hier uiteraard geen goed aan.