Beroepsgeheim van de PAPS

Twee wetsbepalingen. Meer hebben het Strafwetboek en de Welzijnswet niet nodig om het beroepsgeheim van de PAPS te regelen. Toch is dit minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt, zeker wanneer het tot een strafprocedure komt. In dat geval komt er evenwichtskunst aan te pas, laverend tussen het recht op de waarheid en de plicht tot zwijgen.
Een kort overzicht geeft duidelijkheid.

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.