Annick Alders

Annick Alders

Actief sinds

Biografie

Annick Alders geeft binnen Cautius- legal toolbox meetings advies en bedrijfsinterne opleidingen over de juridische aspecten van arbeidsveiligheid met een focus op psychosociale risico’s (chronische stress, burn-out, conflicten en grensoverschrijdend gedrag).

Zij werkte de vorige twee decennia als advocaat met een zeer divers bedrijfscliënteel. Zij zag bij de meeste bedrijven een ernstige toename van psychosociale risico’s met een grote menselijke en economische impact.

Vanuit de overtuiging dat arbeid vooral werkbaar moet zijn, zowel vanuit economisch perspectief, maar ook vanuit menselijk oogpunt, ontwikkelde zij hierover een no no nonsense opleiding. Zij vertrekt daarbij vanuit het cognitief systemisch oplossingsgericht denkkader waarbij oplossingen worden aangereikt vanuit de bestaande context en het bestaande team. De resources tot oplossing liggen immers altijd binnen het team.

Bovenal weet zij dat zowel werkgevers als werknemers concrete tools en oplossingen willen, in plaats van problemen en beperkingen.

Annick was vanaf 2001 tot 2019 advocaat bij Crivits & Persyn, waar zij vennoot en bestuurder werd. Sinds 2020 is Annick ere-advocaat.

Zij publiceert regelmatig over de materie bij Kluwer en het Veiligheidsinstituut.

Website: www.cautius.be

Cautius

Artikels

Titel Type Thema Gewijzigd op
Wetgeving, Psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW), Vertrouwenspersoon 05-04-2022
Pesterijen zijn er sinds de pandemie niet minder op geworden. Hoogstens zijn ze van vorm veranderd.
In deze introductiesessie gaan we aan de slag met het verschil tussen plagerijen en…
Psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW), Vertrouwenspersoon 18-10-2021
Waar ligt de grens tussen gewenst en ongewenst seksueel getint gedrag? En hoe zit het met de toestemming tussen hiërarchisch ongelijke partijen?
Een analyse van recente rechtspraak…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW) 01-06-2021
De correctionele rechtbank van Brussel veroordeelde onlangs een werkgever tot de maximum geldboete omdat hij geen maatregelen had genomen om de werkdruk van zijn personeel aan te pakken. De…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW), Risicobeheer, Risicoanalyse, Wetgeving, Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Diversiteit, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW), Organisatieveranderingen, Stress en burn-out 26-03-2021
Het beroepsgeheim geldt niet voor de preventieadviseur. Dit betekent evenwel niet dat hij geen discretie- en vertrouwelijkheidsverplichting heeft. Inbreuken daarop leiden dan wel niet tot…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW), Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW), Wetgeving 24-03-2021
Het beroepsgeheim van de PAPS dient het openbaar belang. Dit betekent dat het een cruciaal element vormt voor onze maatschappelijke ordening.

Elke vraag hierover moet beantwoord…
Psychosociale aspecten 18-03-2021
Conflicten tussen werknemers zijn niet zo uitzonderlijk. Zwaar geweld is dat gelukkig wel. Ergens tussenin situeren zich duw- en trekincidenten, maar ook scheldpartijen, beledigingen en…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Wetgeving, Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Agressie, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW) 17-03-2021
Twee wetsbepalingen. Meer hebben het Strafwetboek en de Welzijnswet niet nodig om het beroepsgeheim van de PAPS te regelen. Toch is dit minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt,…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Wetgeving, Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW) 17-03-2021