Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Reprotoxische stoffen: wat verandert er?

België heeft net als een aantal andere lidstaten reprotoxische agentia toegevoegd aan de wetgeving omtrent kankerverwekkende en mutagene agentia. Het koninklijk besluit van 21 juli 2017 wijzigde het boek VI. - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk (B.S. 11.9.2017).