Toelichting bij het rekenmodel ‘Leidraad tijdsbesteding IDPB in onderwijs’

De minimumduur van de prestaties van de preventieadviseurs van de interne dienst wordt in overeenstemming met de “Codex over het welzijn op het werk”, door de werkgever vastgelegd. In het onderwijs is de werkgever het schoolbestuur (ook wel de “inrichtende macht” genoemd). Het schoolbestuur houdt daarbij rekening met de opdrachten en taken die aan de interne diensten toegewezen zijn en waakt er over of de minimum prestatieduur toereikend is om deze opdrachten te allen tijde doeltreffend te vervullen. Bovendien moet het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of het “Hoger Comité”, zich akkoord verklaren met het voorstel van het schoolbestuur. Voor de overheidsdiensten is dit het bevoegde overlegcomité.

Veiligheidsnieuws 217, december 2022

Laatst gewijzigd

6/12/2022