Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Kwaliteit van (post)academische opleidingen veiligheidskunde

De kwaliteit van (post)academische veiligheidsprogramma’s krijgt weinig aandacht in veiligheidskundige tijdschriften. Bij tien Europese (post)academische opleidingen(1) veiligheid werd de gewenste kwaliteit van dit onderwijs onderzocht. De overdracht van veiligheidskennis en -vaardigheden naar bedrijven en organisaties waar studenten later gaan werken is een wenselijke uitwerking van een extern onderwijskwaliteitsconcept, bijvoorbeeld de invloed van de afgestudeerden op ongevalsprocessen en -scenario’s bij de betrokken onderneming.