Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Hoe motiveer ik werknemers tot meer bewegen en minder lang stilzitten?

Niet alleen leidt een goede gezondheidstoestand tot een betere levenskwaliteit, het is ook een belangrijke voorwaarde voor een goed werkvermogen, ofwel: de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. En daar is niet alleen de werknemer zelf bij gebaat. Ook onze arbeidsmarkt vraagt om een beroepsbevolking die langer, gezonder en met veel werkgoesting aan de slag is én blijft. 

In 2020 gaven meer dan 620.000 Belgen aan een gezondheidsprobleem te hebben door hun werk: 55,4% heeft bot-, gewrichts- of spierklachten, 25,9% kampt met stress, depressie of angstgevoelens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau Statbel.

Investeren in de gezondheid van werknemers, is dus meer dan ooit belangrijk. Hoe stimuleer je dat?