Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Het interventiedossier voor de brandweer

De wet van 15 mei 2007 gebiedt de hulpverleningszones tot het leveren van de snelste adequate hulp. Het uitsturen van de snelste hulp heeft tot gevolg dat het uitsturen van hulp niet meer afhankelijk is van bijvoorbeeld de gemeentelijke grenzen zoals dit vroeger het geval was. We spreken van een ‘netwerk van hulpverlening’ waarbij het niet meer de bevoegde brandweerpost alleen is die zal interveniëren bij brand, maar waarbij ook naburige posten onmiddellijk te hulp zullen snellen.

De kennis van de risico’s mag zich dus niet meer beperken tot de gemeentegrenzen, maar moet overgedragen worden om adequate hulp te kunnen leveren. Niet alleen de operationele kennis van het personeel die de hulpverlening biedt, maar ook de kennis van de risico’s en de omgeving is van cruciaal belang. Het interventieplan en een GIS-platform voor de brandweer is hierbij een handig instrument voor de bevelvoerders van de hulpdiensten. Een GIS-platform is een cartografie waarop de risico-objecten aangeduid staan door middel van een pictogram dat aanklikbaar is met een link naar het interventieplan.