Samenwerkingsakkoord centraal fietsregistratiesysteem MyBike - aanduiding bevoegde overheid in Brussel

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2024 tot aanwijzing van de bevoegde gewestelijke overheid in het kader van het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van het centraal fietsregister

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.