Wetgeving

Alle wetgeving vanaf 2010
Er zijn 1589 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 23 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven (basiskader en middenkader en hoger kader)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 13 oktober 2020 tot wijziging van meerdere formulieren die horen bij het…
Milieu, Algemeen milieu Vlaams Gewest
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse…
Milieu, Energie Vlaams Gewest
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 8 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 oktober 2020 houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 6 oktober 2020 betreffende de opleidingsprogramma's voor de agenten voor de stralingsbescherming
Arbeidshygiëne, Omgevingsfactoren en fysische agentia, Ioniserende straling Federaal België
Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Ministerieel besluit van de Vlaamse overheid van 2 oktober 2020 over de organisatie van de tweede call voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van…
Milieu, Energie Vlaams Gewest
Fedris herziet positie omtrent erkenning COVID-19 als arbeidsongeval
Gezondheid, Beroepsziekten, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Arbeidsveiligheid, Arbeidsongevallen Federaal België
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 september 2020 tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 25 september 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor middenkader (beroeps en vrijwilligers)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Koninklijk besluit van 8 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van overheidsdiensten of…
Arbeidsveiligheid, Arbeidsongevallen Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale overheid van 8 september 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval…
Arbeidsveiligheid, Arbeidsongevallen Federaal België
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van…
Algemeen, Verkeersveiligheid Vlaams Gewest
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot wijziging van diverse besluiten en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden…
Milieu, Algemeen milieu Vlaams Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst…
Milieu, Bodem Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis
Algemeen, Verkeersveiligheid, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1241 van de Commissie van 28 augustus 2020 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het…
Algemeen, Verkeersveiligheid Europa
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 augustus 2020 tot wijziging van het besluit van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!