Wetgeving

Alle wetgeving vanaf 2010
Er zijn 1498 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Coverage
Richtlijn (EU) 2020/739 van de Commissie van 3 juni 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opneming van SARS‐CoV‐2 in de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Europa
Protocol akkoord houdende vaststelling van de principes rond globale verdeling van PPE (`personal protective equipment') binnen de zorgsector in het kader van de COVID-19-Crisis
Arbeidsveiligheid, Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij Federaal België
Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen (basiskader)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen (basiskader)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven (basiskader en middenkader en hoger kader)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven (basiskader en middenkader en hoger kader)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen
Arbeidsveiligheid Federaal België
Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met…
Algemeen, Verkeersveiligheid Europa

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!