Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010
Er zijn 1694 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Herziening van de Grondwet van 17 maart 2021 teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Bijzondere werknemers / werknemerscategorieën, Ergonomie, Algemeen ergonomie, Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen Federaal België
Ontwerp Koninklijk Besluit tot invoeging van Hoofdstuk 7.22 van Boek 1 en tot wijziging van bepaalde delen van Boeken 1 en 3, ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 8 september 2019 tot instelling…
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Elektrische installaties Federaal België
Bureau voor Normalisatie (NBN). - Registratie van Belgische normen
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Koninklijk besluit van 9 maart 2021 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Koninklijk besluit van 9 maart 2021 houdende het verplicht aanbrengen van een waarschuwing op plastic mondschermen betreffende hun gebruik op plaatsen waar het dragen van een mondmasker…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Vlaamse overheid van 7 maart 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Vlaams Gewest
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 6 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/395 van de Commissie van 4 maart 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/668 wat betreft geharmoniseerde normen voor elektrostatische eigenschappen van…
Algemeen, Standaarden en normen, Arbeidsveiligheid, Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij Europa
Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/377 van de Commissie van 2 maart 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 inzake de ter ondersteuning van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees…
Algemeen, Standaarden en normen Europa
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 houdende de verlenging van de duur van de civiele noodsituatie en de afwijkingsregeling, zoals vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Milieu, Vergunningen Vlaams Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2021 tot vaststelling van de algemene en bijzondere uitbatingsvoorwaarden van toepassing op parkings
Milieu, Energie, Lucht en geur Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerieel besluit van de Vlaamse overheid van 22 februari 2021 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-…
Milieu, Energie Vlaams Gewest
Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven (basiskader, midden kader en hoger kader)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Verordening (EU) 2021/267 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de aanhoudende COVID-19-crisis…
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Europa
Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins (hoger kader)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor midden kader
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 februari 2021 houdende dringende maatregelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te…
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/157 van de Commissie van 9 februari 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 wat betreft industriële afsluiters, lasprocedures, apparatuur voor…
Algemeen, Standaarden en normen Europa
Bureau voor Normalisatie (NBN)
Registratie van Belgische normen
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 6 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van…
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Vlaams Gewest
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 5 februari 2021 tot vaststelling van de criteria voor permanente vormingsactiviteiten alsook de modaliteiten voor het…
Gezondheid, Arbeidsgeneeskunde, Arbeidshygiëne, Omgevingsfactoren en fysische agentia, Ioniserende straling Federaal België
Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven (basiskader en middenkader en hoger kader)
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie Federaal België
Koninklijk besluit van 2 februari 2021 betreffende de publicatie van normen evenals hun eventuele bekrachtiging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de…
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!