Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010
Er zijn 1823 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Koninklijk besluit van 12 september 2021 tot wijziging van de definitie van pyrotechnisch artikel in het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van…
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Veiligheid van producten en diensten Federaal België
Besluit van de Vlaamse minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 6 september 2021 tot vaststelling van standaardprocedure bodemsaneringsproject en beperkt…
Milieu, Bodem Vlaams Gewest
Nieuwe Belgische normen - augustus 2021
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid van 30 augustus 2021 houdende de organisatie van een tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van…
Milieu, Energie Vlaams Gewest
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 25 augustus 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid van 24 augustus 2021 tot wijziging van de bijlage van het ministerieel besluit van 20 november 2017 houdende de regeling van subsidies aan…
Milieu, Lucht en geur Vlaams Gewest
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 16 augustus 2021 houdende de vastlegging van de oppervlakte vrijgaveniveaus voor gebouwen, voor bepaalde materialen of…
Arbeidshygiëne, Omgevingsfactoren en fysische agentia, Ioniserende straling Federaal België
Koninklijk besluit van 14 augustus 2021 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Externe dienst voor technische controle / erkend organisme (EDTC) Federaal België
Wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Verordening (EU) 2021/1297 van de Commissie van 4 augustus 2021 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft…
Arbeidshygiëne, Chemische kankerverwekkende mutagene en reprotoxische agentia Europa
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde delen van de boeken 1, 2 en 3, ingevoerd bij het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot goedkeuring van boek 1 over elektrische…
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Elektrische installaties Federaal België
Nieuwe Belgische normen - juli 2021
Algemeen, Standaarden en normen Federaal België
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Ontwerp van preventieplan 'Op weg naar circulair bouwen 2022-2030'
Milieu, Klimaat, Afval en materialen Vlaams Gewest
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 27 juli 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1220 van de Commissie van 26 juli 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/76 wat betreft geharmoniseerde normen inzake veiligheidsvoorschriften voor de…
Algemeen, Standaarden en normen Europa
Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Uitvoerend samenwerkingsakkoord van 23 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Vlaamse overheid van 22 juli 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Vlaams Gewest
Koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2021 betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief…
Ergonomie, Beeldschermwerk, Telewerk Federaal België
Koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Federaal België
Koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971…
Arbeidsveiligheid, Arbeidsongevallen Federaal België
Koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de…
Gezondheid, Beroepsziekten Federaal België
Wet van 20 juli 2021 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Decreet van de Vlaamse Overheid van 19 juli 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1201 van de Commissie van 16 juli 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/668 wat betreft geharmoniseerde normen voor gehoorbeschermers
Algemeen, Standaarden en normen, Arbeidsveiligheid, Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij Europa

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!