Ben Breeur

Ben Breeur

Actief sinds

Biografie

Ben Breeur is preventieadviseur sinds 1995.

Gedurende 18 jaar in een bedrijf in de sector van het beheer en onderhoud van technische installaties. En op die manier actief in diverse sectoren, zoals petrochemie, energieproductie en sportinfrastructuur. Daar hield ik me vooral bezig met het beheer van het VCA-systeem, de aanmaak van toolbox meetings en de administratieve taken van een preventiedienst. Zo rolde ik ook in de opvolging van de veiligheidswetgeving. Later gevolgd met de milieuwetgeving toen ik vanaf 2003 ook de functie van milieucoördinator opnam. En dit voor een waterzuiveringsinstallatie, en voor de activiteiten in koeling en verwarming in de 3 gewesten. Ook de asbestproblematiek in de stookinstallaties was een vaak weerkerend issue.

In 2013 volgde tussenstappen als adviseur in de grafische sector en als consultant en lesgever voor opleidingen niveau 1, 2 en 3 en milieucoördinatoren. Momenteel ben ik aan de slag als EHS expert in de farma. Ik volg de wetgeving op, zorg voor correcte wettelijke keuringen van installaties en beheer de asbestproblematiek van de oude gebouwen.

Voor Prebes volg ik de wetgeving op sinds 2007 en verzorg op die manier de input van nieuwe wetgeving voor de leden.

Artikels

Titel Type Thema Gewijzigd op
Algemeen, Standaarden en normen 15-08-2022
Arbeidshygiëne, Chemische kankerverwekkende mutagene en reprotoxische agentia, Asbest 15-08-2022
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid 15-08-2022
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie 13-08-2022
Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid 13-08-2022
Milieu, Afval en materialen 13-08-2022
Arbeidsveiligheid, Arbeidsplaatsen, Brandpreventie 13-08-2022
Arbeidshygiëne, Omgevingsfactoren en fysische agentia, Elektromagnetische velden 13-08-2022