Oprichting van een nieuwe (COVID)-crisiscommissie die aanbevelingen moet doen aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Koninklijk besluit van 3 juni 2022 houdende oprichting van een commissie van deskundigen inzake crisisbeheer
en
Ministerieel besluit van 13 mei 2022 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van deskundigen inzake crisisbeheer

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €85 per jaar.