Nieuwe Seveso-databank van het Europees Milieuagentschap vanaf 1 januari 2023, te voeden door de lidstaten tegen eind 2025

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1979 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot vaststelling van het formulier en de databanken voor het verstrekken van de gegevens als bedoeld in artikel 18, lid 1, en artikel 21, lid 3, van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/895/EU van de Commissie

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €85 per jaar.