Jaarlijkse publicatie van het financieringsbedrag voor het asbestfonds als schadeloosstelling van zelfstandigen getroffen door asbestose

Koninklijk besluit van 29 maart 2024 tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2023 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.