Europese best beschikbare technieken voor oppervlaktebehandeling van hout wordt omgezet in een verplichting via de wijziging van Vlarem III

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.