Deconnectie-CAO's van verschillende paritaire comités gepubliceerd, ook voor de audiovisuele sector

Koninklijk besluit van 21 juli 2023 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het recht op deconnectie

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.