De lijst van de beroepsziekten wordt uitgebreid met 3 ziekten : eierstokkanker veroorzaakt door asbest, sclerose veroorzaakt door het inademen van kristallijn silicastof en melanoom veroorzaakt door UV-straling

Koninklijk besluit van 17 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.