Checklist wettelijke verplichtingen psychosociale aspecten

Op dit moment gelden wettelijke voorschriften voor elk van deze thema's: Opzetten van een preventiebeleid (risicoanalyse, maatregelen, jaaractieplan, globaal preventieplan), beleidsverklaring alcohol en drugs, procedures en contactgegevens in het arbeidsreglement, vertrouwenspersoon (indien aangesteld), deconnectie & re-integratie.

Laatst gewijzigd

1/04/2020

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.