ADR

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".

Laatst gewijzigd

7/09/2020

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.