Belgisch Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad is de officiële publicatie van de Belgische federale staat waarin wetten, koninklijke besluiten, decreten, ordonnanties, de oprichting van allerlei verenigingen, etc. voor het hele land worden bekendgemaakt. De publicatie ervan wordt verzorgd door de Federale Overheidsdienst Justitie (dit is het vroegere Ministerie van Justitie). Een wet die niet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad heeft geen gelding.

Laatst gewijzigd

1/04/2020

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €85 per jaar.