Nationale afwijking op de ADR-regels - verlening voor 4 Belgische afwijkingen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1094 van de Commissie van 17 juni 2019 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.