Memorie van toelichting bij wetsontwerpen psychosociale risico's

Memorie van toelichting bij wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Laatst gewijzigd

20/05/2020
18 keer gedownload

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €75 per jaar.