Kultivanta

Luc Royens

Actief sinds

Biografie

Luc Royens is reeds 34 jaar actief in de farmaceutische sector waar hij vanuit een technische expertise is doorgegroeid richting preventie.

Veiligheid is de rode draad door zijn ganse carrière. Van de ontwerptafel op een engineering afdeling naar construction management en nu werkzaam als preventieadviseur & occupational health coordinator.

Een mooi traject van technische veiligheid naar het organisatorische en nu begaan met de mens en al zijn aspecten. Fysiek, mentaal, het psychosociale én veilgheidsgedrag zijn zeker geen onbekende voor hem.

En dan de trainingsmicrobe…Op een geven moment ontdekte Luc een prachtig talent. Het geven van opleiding. In dialoog gaan met mensen om samen te ontdekken of er iets is dat moet gevoed worden en kan groeien. "Waar mensen samen zijn, daar wordt ge-mensd" is een mooie uitspraak die hij praktisch toepast.

Kultivanta, wat staat voor "cultiveren" is het bedrijf van Luc. Wat is er in uw bedrijf reeds aanwezig op vlak van veiligheid en welzijn dat je verder kan uitbouwen? Ga eens kijken wat er reeds aanwezig, geef het de juiste voeding en laat het groeien. Dit kunnen praktische zaken zijn zoals een werkvergunning tot theoretische opleidingen op vlak van leiderschap in veiligheid en welzijn.

Artikels

Titel Type Thema Gewijzigd op
De zorg wordt de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met agressie, zowel door de patiënten als door hun omgeving. Zorgverstrekkers moeten dikwijls in moeilijke omstandigheden communiceren…
Sector, Zorg, Psychosociale aspecten, Agressie 20-02-2024
Hoe kan je "ten volle" omgaan met risico's en goed leiderschap tonen naar anderen en naar jezelf?
Tips om om te gaan met risico's in een "vuca" wereld.…
Arbeidsveiligheid, Veiligheidscultuur en veilig gedrag 03-06-2021