Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Veiligheid op werkvloer door invoeren formeel managementsysteem

Ondernemingen worden steeds minder geleid door autocratische bedrijfsleiders die zich beroepen op hun superieure inzichten in het productieproces of op hun buikgevoel inzake strategische opportuniteiten. Integendeel, eerder is nu aan de orde een rationeel bedrijfsbeheer dat gestoeld wordt op zoveel mogelijk objectiveerbare gegevens.

Laatst gewijzigd

6/07/2020