Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

(Petro)chemische clusters en veiligheid

In 2016 werd in Nederland het programma Duurzame Veiligheid 2030 opgestart door een gezamenlijke actie van industrie, wetenschap en overheid om de veiligheid in de (petro)chemische industrie te maximaliseren. Om dit te bereiken, worden via vijf roadmaps concrete activiteiten, pilots en onderzoek uitgewerkt. Dit onderzoek maakt daar deel van uit, en is een verkennende studie naar parameters die de veiligheid van (petro)chemische clusters en losstaande (petro)chemische bedrijven beïnvloeden. Door inzicht in deze parameters kan men gerichter inzetten op het verbeteren van de veiligheid in zowel clusters als losstaande bedrijven.