Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 2525 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Gepubliceerd Dekking Aflopend sorteren
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten door het Brussels…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 tot bepaling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor producenten of -houders van afvalstoffen…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012 betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 10 mei 2012 betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 1 maart 2012 tot wijziging van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen en van de…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van 1 maart 2012 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bij besluit van 12 juli 2012 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het waterbeheersplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2011 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 26 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening (BWRO…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2013 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2013 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële emissies
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2014 betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 27 maart 2014 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerieel besluit van 21 maart 2014 tot vastlegging van de minimale inhoud van het logboek van klimaatregelingssystemen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerieel besluit van 21 maart 2014 tot vastlegging van de voorschriften met betrekking tot het minimaal onderhoud van de klimaatregelingssystemen in het kader van de reglementering…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2014 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerieel van 30 juni 2014 besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de wijze waarop de gegevens ten behoeve van de databank inzake woon…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en voor het registreren van milieuproductverklaringen in de…
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!