Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 73 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Gezondheid, Arbeidsgeneeskunde, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Gezondheid, Gezondheidspromotie, Roken Federaal België
Gezondheid, Ziekteverzuim en re-integratie Federaal België
Gezondheid, Ziekteverzuim en re-integratie Federaal België
Gezondheid, Beroepsziekten, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de…
Gezondheid, Beroepsziekten Federaal België
Koninklijk besluit van 4 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd…
Gezondheid, Beroepsziekten Federaal België
Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 5 februari 2021 tot vaststelling van de criteria voor permanente vormingsactiviteiten alsook de modaliteiten voor het…
Gezondheid, Arbeidsgeneeskunde, Arbeidshygiëne, Omgevingsfactoren en fysische agentia, Ioniserende straling Federaal België
Koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19
Gezondheid, Arbeidsgeneeskunde, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 28 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out…
Gezondheid, Beroepsziekten, Ziekteverzuim en re-integratie, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen
Gezondheid Federaal België
Fedris herziet positie omtrent erkenning COVID-19 als arbeidsongeval
Gezondheid, Beroepsziekten, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Arbeidsveiligheid, Arbeidsongevallen Federaal België
Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot wijziging van bepaalde termijnen vastgelegd in het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 26 december…
Gezondheid, Beroepsziekten Federaal België
Verklaring van de Commissie naar aanleiding van de presentatie van Richtlijn (EU) 2020/739 van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en bescherming van de…
Gezondheid, Beroepsziekten, Gezondheidstoezicht, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Europa
Koninklijk besluit nr. 39 van 26 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot…
Gezondheid, Beroepsziekten, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd…
Gezondheid, Gezondheidstoezicht Federaal België
Koninklijk besluit van 12 juni 2020 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
Gezondheid, Beroepsziekten Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Gezondheid Federaal België
Koninklijk besluit van 4 juni 2020 nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers
Gezondheid, Beroepsziekten Federaal België
Wet van 4 mei 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, en van de wet van 24…
Gezondheid, Gezondheidspromotie, Roken Federaal België
Naast personeel uit de gezondheidszorg nu ook COVID-19 erkend als beroepsziekte voor vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers
Gezondheid, Beroepsziekten Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 2 mei 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie…
Gezondheid Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 30 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Gezondheid Federaal België
Koninklijk besluit van 28 april 2020 tot wijziging van titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk
Gezondheid, Gezondheidstoezicht Federaal België
Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid van 24 april 2020 tot verlenging van sommige proceduremaatregelen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 in geval van een…
Gezondheid Vlaams Gewest

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!