Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 103 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Koninklijk Besluit van 17 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2021 betreffende de uitvoering van de snelle antigeentesten, de staalafname, evenals de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Collectieve arbeidsovereenkomst nr.149/2 van 7 december 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Ergonomie, Beeldschermwerk, Telewerk Federaal België
Koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 27 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 23 november 2021 houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Politiebesluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 november 2021 tot behoud van bepaalde sanitaire restricties ter bestrijding van COVID-19 en houdende de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wet van 29 oktober 2021 houdende instemming met het wetgevend samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Decreet van de Vlaamse Overheid van 29 oktober 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Vlaams Gewest
Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Uitvoerend samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2021 houdende de verlenging van de civiele noodsituatie en van de termijn van de afwijkingsregeling, zoals vastgesteld bij het besluit van de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Vlaams Gewest
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Politiebesluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 oktober 2021 tot behoud van bepaalde sanitaire restricties ter bestrijding van COVID-19 en houdende…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wet van 1 oktober 2021 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 september 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Decreet van de Vlaamse overheid van 1 oktober 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 [lees 27] september 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Vlaams Gewest
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 27 september 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 september 2021 tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Waals Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 september 2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Arbeidsveiligheid, Algemeen arbeidsveiligheid, Verkeersveiligheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Aanbeveling (EU) 2021/1433 van de Commissie van 1 september 2021 betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de COVID-19-dreiging
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Arbeidsveiligheid, Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij Europa

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!