Wetgeving

Alle up-to-date wetgeving vanaf 2010

Er zijn 32 resultaten
Titel Thema Aangekondigd Oplopend sorteren Gepubliceerd Dekking
Koninklijk besluit van 28 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out…
Gezondheid, Beroepsziekten, Ziekteverzuim en re-integratie, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 24 december 2020 betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 21 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 19 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid van 25 november 2020 betreffende de veiligheidsvoorschriften in de dienstencheque-sector om de verspreiding van het coronavirus te beperken
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Vlaams Gewest
Koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Vlaamse overheid van 5 november 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Vlaams Gewest
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 november 2020 tot wijziging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Milieu, Algemeen milieu Vlaams Gewest
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 23 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 8 oktober 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 oktober 2020 houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Fedris herziet positie omtrent erkenning COVID-19 als arbeidsongeval
Gezondheid, Beroepsziekten, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Arbeidsveiligheid, Arbeidsongevallen Federaal België
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 september 2020 tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 25 september 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis
Algemeen, Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 augustus 2020 tot wijziging van het besluit van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale Overheid van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19, Arbeidsveiligheid, Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij Federaal België
Ministerieel besluit van de Federale overheid van 23 juli 2020 betreffende de verlenging van de tijdelijke toelatingen voor het op de markt brengen en gebruik van bepaalde PT 1 en PT 2 biociden…
Arbeidshygiëne, Biologische agentia, Coronavirus Covid-19 Federaal België

Niet gevonden wat je zocht?

Stel dan hier je vraag!