Wegens succes van pilootproject burn-out lanceert Fedris nu een nieuw breed programma voor alle werknemers

Koninklijk besluit van 6 maart 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, met betrekking tot de programma's voor de preventie van de lage rugpijn en van burn-out

Afgekondigd

Gepubliceerd

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.